Læringssyn

CollaboLearn har et udpræget konstruktivistisk læringssyn. Vi tror på, at udviklende læreprocesser rummer følgende elementer:

  • Motivation som katalysator for enhver læreproces, og derfor er den indre motivation for udforskning en afgørende ingrediens.
  • Skabende og kreative processer, hvor vi eksperimenterer og konstruerer fysiske produkter, der kan deles med andre.
  • Gruppelæring, da læring opstår, når vi bliver tilpas udfordret, og indgår i gode samspil.
  • Refleksioner, da det netop er via refleksion over vores erfaringer, at vi bliver vores erfaringer bevidste og dermed genererer viden, som vi kan bruge i andre lignende situationer.

Med dette læringssyn kan udviklende læreprocesser illustreres gennem en erfaringsbaseret læringsmodel, hvor læring opstår gennem cirkulære bevægelser fra erfaring – refleksion – gentagelse – generalisering.

Mange børn har brug for, at vi stilladserer denne læreproces hele vejen rundt. CollaboLearn er eksempler på, hvordan vi netop kan stilladsere børns sociale læring hele vejen rundt i læringscirklen:

Gennem legeaktiviteter får vi mulighed for at få sociale erfaringer, mens refleksionsrutiner giver mulighed for at reflektere over og dele vores erfaringer. Variationsmulighederne i aktiviteterne gør, at vi kan genbesøge, hvad vi lærte fra sidst, og gentage aktiviteterne og refleksionerne uden at kede os over tid. Og når vi er motiverede til at gentage, lærer vi. Med tiden kan vi overføre læringen til andre kontekster og dermed tage vores læring med videre ud i livet.

CollaboLearn har et udpræget konstruktivistisk læringssyn. Vi tror på, at udviklende læreprocesser rummer følgende elementer:
Læringscirklen kan bruges som et konkret redskab til at tænke læreprocesser som cirkulære og på denne vis få bragt læringssynet i spil.

Læreprocessen

Erfaring

Barnet leger alene, parallelt eller sammen med andre børn. Hun ser, hvordan både de andre børns og hendes egne handlinger påvirker den fælles leg. Hun oplever, at hun er en del af et fællesskab. Barnet får ejerskab, når vi rammesætter legen, så den er meningsfuld og motiverende. Der skal være plads til, at barnet kan forfølge sin nysgerrighed og fordybe sig i opgaven. På den måde finder vi deres indre motivation frem og anvender den til at motivere de sociale erfaringer.

Refleksion

Barnet reflekterer over sin sociale oplevelse ved at kombinere detaljer i erfaringen med viden fra tidligere situationer. Barnet kan selv bygge sin oplevelse eller følelser fra oplevelsen ud ved hjælp af materialer, eller den voksne kan bygge og vise, hvad denne så under aktiviteten. På den måde gøres refleksionen synlig og dokumenterbar, og sådan skaber barnet en social forståelse.

Gentagelse

Barnet udforsker og fordyber sin forståelse af den sociale erfaring ved at afprøve den igen og igen. Hun vender tilbage til det, hun opdagede sidste gang, og sådan begrebsliggør hun sin refleksion. På den måde vokser hendes sociale læring frem. For at bevare hendes motivation, når vi gentager legeaktiviteterne og refleksionerne, skaber vi benspænd og variationer i legen.

Generalisering

Barnet opdager, at hendes læring kan bruges i andre situationer med mindre justeringer. Sådan overfører hun sin læring og udvikler generelle sociale strategier, som bliver del af hendes personlige kompetencer.