Skolekultur

Måske tænker du, at det her med at skabe legende læringsfællesskaber for børn er en pædagogisk metode eller et didaktisk greb. Vores erfaring er, at hvis vi gerne vil skabe legende læringsmiljøer, som får børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med andre, så kræver det nogle voksne, der også kan. Vi motiverer og understøtter de fagprofessionelle i at designe og facilitere legende læringsmiljøer gennem et mindset og en kultur, som skal opbygges lokalt på skolen. Det handler om at kultivere et undersøgelsesbaseret og legende mindset hos skolens medarbejdere. Det vil sige at skabe rum for, at alle får erfaringer med at eksperimentere, prøve af og samskabe.

Indikatorer for legende læring

Indikatorer for legende læring giver os et fælles sprog til at snakke om og få en fælles forståelse af legende læringsmiljøer. Indikatorerne giver os mulighed for at snakke samme sprog og skabe en legende læringskultur på tværs af skolens led.

Måske tænker du, at det her med at skabe legende læringsfællesskaber for børn er en pædagogisk metode eller et didaktisk greb. Vores erfaring er, at hvis vi gerne vil skabe legende læringsmiljøer, som får børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med andre, så kræver det nogle voksne, der også kan. Vi motiverer og understøtter de fagprofessionelle i at designe og facilitere legende læringsmiljøer gennem et mindset og en kultur, som skal opbygges lokalt på skolen. Det handler om at kultivere et undersøgelsesbaseret og legende mindset hos skolens medarbejdere. Det vil sige at skabe rum for, at alle får erfaringer med at eksperimentere, prøve af og samskabe.

Workshops

Vi har gode erfaringer med at lade det fagprofessionelle miljø afspejle børnenes legende læringsmiljø. Ved at igangsætte en erfaringsbaseret læreproces, hvor de voksne afprøver og udforsker legeaktiviteter og refleksionsrutiner, faciliterer vi, at ejerskab, nysgerrighed og engagement udspringer fra den pædagogiske praksis blandt lærere og pædagoger.

Måske tænker du, at det her med at skabe legende læringsfællesskaber for børn er en pædagogisk metode eller et didaktisk greb. Vores erfaring er, at hvis vi gerne vil skabe legende læringsmiljøer, som får børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med andre, så kræver det nogle voksne, der også kan. Vi motiverer og understøtter de fagprofessionelle i at designe og facilitere legende læringsmiljøer gennem et mindset og en kultur, som skal opbygges lokalt på skolen. Det handler om at kultivere et undersøgelsesbaseret og legende mindset hos skolens medarbejdere. Det vil sige at skabe rum for, at alle får erfaringer med at eksperimentere, prøve af og samskabe.

Teammøder

CollaboLearn understøtter ikke kun børns sociale udvikling, men også en professionel udviklingsproces hos pædagoger og lærere. Vi har gode erfaringer med at lade det fagprofessionelle læringsmiljø afspejle børnenes læringsmiljø, og derfor giver det god mening at omdanne teammøder til et reflekterende fællesskab, hvor der er plads til dialog og diskussion om legende læring i egen praksis.

Måske tænker du, at det her med at skabe legende læringsfællesskaber for børn er en pædagogisk metode eller et didaktisk greb. Vores erfaring er, at hvis vi gerne vil skabe legende læringsmiljøer, som får børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med andre, så kræver det nogle voksne, der også kan. Vi motiverer og understøtter de fagprofessionelle i at designe og facilitere legende læringsmiljøer gennem et mindset og en kultur, som skal opbygges lokalt på skolen. Det handler om at kultivere et undersøgelsesbaseret og legende mindset hos skolens medarbejdere. Det vil sige at skabe rum for, at alle får erfaringer med at eksperimentere, prøve af og samskabe.

Erfaringer med CollaboLearn

Her kan du læse om medudviklernes erfaringer med CollaboLearn. Medudviklerne er lærere og pædagoger fra Langagerskolen og Højvangskolen, som gennem workshops, sparringsmøder og afprøvninger med elever i praksis har fået viden om og erfaringer med CollaboLearn. Medudviklernes udtalelser stammer fra interviews i forbindelse med DEFACTUMs projektevaluering af CollaboLearn.

Måske tænker du, at det her med at skabe legende læringsfællesskaber for børn er en pædagogisk metode eller et didaktisk greb. Vores erfaring er, at hvis vi gerne vil skabe legende læringsmiljøer, som får børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med andre, så kræver det nogle voksne, der også kan. Vi motiverer og understøtter de fagprofessionelle i at designe og facilitere legende læringsmiljøer gennem et mindset og en kultur, som skal opbygges lokalt på skolen. Det handler om at kultivere et undersøgelsesbaseret og legende mindset hos skolens medarbejdere. Det vil sige at skabe rum for, at alle får erfaringer med at eksperimentere, prøve af og samskabe.