Solo

I sololeg er vi opslugt af vores egen leg uden at holde øje med, hvad andre er i gang med. Barnet kan lege med voksne, hvis disse følger barnets idéer, men det kræver stor anstrengelse at få aktivitet i gang med andre børn. Sololeg kan derfor hjælpe os til at blive trygge ved at prøve noget nyt, f.eks. en ny aktivitet, et nyt sted eller et nyt materiale. Når først vi er trygge i sololegen, kan vi måske begynde at bevæge os hen mod parallellegen ved at skæve til, hvad de andre ved siden af er i gang med.

Solo – Byg en model

I legeaktiviteterne bygger vi en model på forskellige måder. I aktiviteterne får barnet mulighed for at udforske og skabe erfaringer med at bygge modeller. De tre variationer er inspiration til at komme i gang med at bygge modeller i soloforløb.

Solo – Byg under et tema

I legeaktiviteterne bygger vi under et tema. I nogle aktiviteter er temaet givet på forhånd, og i andre finder vi selv på det tema, som vi bygger under. De tre variationer er inspiration til at komme i gang med at bygge under et tema i soloforløb.

Solo – Byg skjult

I legeaktiviteterne handler det om at gætte og bygge skjulte figurer. I nogle aktiviteter er figuren bygget på forhånd, og i andre bygger vi til hinanden. De tre variationer er inspiration til at komme i gang med at bygge skjult i soloforløb.

Solo – Byg broer

I legeaktiviteterne bygger vi broer. Vi bygger hver især vores egen bro, og i nogle aktiviteter har vi et fælles fokus, hvor broen skal ende. De tre variationer er inspiration til at komme i gang med at bygge broer i soloforløb.

Solo – Byg tårn

I legeaktiviteterne bygger vi tårne. I nogle aktiviteter bygger vi efter instruktioner og i andre bygger vi noget, barnet holder af. De tre variationer er inspiration til at komme i gang med at bygge tårne i soloforløb.

Solo – Byg en kuglebane

I legeaktiviteterne bygger vi kuglebaner på forskellige måder. I kuglebanelegen får barnet mulighed for at udforske og skabe erfaringer med kuglebaner. De tre variationer er inspiration til at komme i gang med kuglebaner i soloforløb.