Teammøder

CollaboLearn understøtter ikke kun børns sociale udvikling, men også en professionel udviklingsproces hos pædagoger og lærere. Vi har gode erfaringer med at lade det fagprofessionelle læringsmiljø afspejle børnenes læringsmiljø, og derfor giver det god mening at omdanne teammøder til et reflekterende fællesskab, hvor der er plads til dialog og diskussion om legende læring i egen praksis. Til det har vi udviklet tre procesplader, som kan stilladsere jeres dialog og refleksion og give jer tid til at afprøve materialet i fællesskab.

Procespladerne

Procespladerne er udviklet til at facilitere dialog og refleksion over, hvordan I kan anvende CollaboLearn-materialet i jeres praksis. Formålet med procespladerne er at stilladsere jer som fagprofessionelt personale i at få et legende læringsmindset i jeres praksis. Procesplade 1 indeholder refleksion over CollaboLearns læringssyn og læreproces ind i jeres praksis. Procesplade 2 dykker lidt mere ned i, hvordan legende læring kan se ud i jeres praksis med jeres elever, og procesplade 3 giver jer mulighed for at afprøve legeaktiviteter og refleksionsrutiner, så I får nogle erfaringer i, hvordan legende læring kan se ud og føles.

Kontekst

Procespladerne kan anvendes på forberedelsesmøder, teammøder, workshops, sparringsmøder eller andre fælles møder, hvor refleksion over jeres praksis er i centrum. Det anbefales at sidde i grupper af 3-4 personer (gerne med samme elevgruppe, så gruppen har et fælles udgangspunkt). Hver gruppe har et print af procespladerne, så alle får mulighed for at deltage i dialogen og afprøvningerne. I kan efterfølgende følge op i plenum.

Tid

I kan bruge pladerne som en proces, som I vender tilbage til over flere møder, eller som I gennemgår på én gang i mindre eller større omfang. I kan følge de anbefalede tider på pladerne, som i alt tager ca. 2,5 time (uden pauser), eller justere tiderne, så de passer til jeres dagsorden. Det anbefales at udpege en facilitator, som styrer tiden og faciliterer processen på procespladerne, så der skabes fremdrift i processen.

Før teammødet

1. Hav procespladerne klar. Pladerne printes, så hver gruppe har et sæt plader. Det gør det muligt, at I kan skrive og tegne på dem, som det er aktuelt undervejs. I kan med fordel også have pladerne digitalt på en computer, da der løbende er links til hjemmesiden, hvor I kan læse mere og finde legeaktiviteter og refleksionsrutiner til afprøvning.

2. Hav en computer klar. Procespladerne henviser flere gange til at orientere jer på hjemmesiden, så hav en computer til rådighed i hver gruppe, som alle i gruppen kan følge med på.

3. Hav forskellige materialer klar. I skal afprøve én eller flere legeaktiviteter og refleksionsrutiner, som I selv vælger. Hav derfor en masse forskellige materialer klar, så I kan afprøve, udforske og eksperimentere med legeaktiviteter og refleksionsrutiner gennem materialerne, fx LEGO, træklodser, sugerør, tape, pap, balloner, toiletpapir etc. – kun fantasien sætter grænser.

Under teammødet

Procespladerne er udformet som en spilleplade, der tager jer igennem CollaboLearn-materialet.

I følger processen på procespladerne og giver plads til dialog, refleksion og afprøvninger, som tilsammen skal kunne give jer et indblik i, hvordan I kan bruge CollaboLearn-materialet som inspiration til legende læring i jeres praksis.

Procespladerne linker løbende til hjemmesiden, som I kan bruge til at lade jer inspirere til at reflektere over, hvordan I skaber et legende læringsmiljø i jeres praksis og måske endda også på skolen.

Efter teammødet

Gentagelse gør godt. I kan altid vende tilbage til procespladerne og gentage med nye fokuspunkter, fx ud fra jeres nye erfaringer, og nye afprøvninger af legeaktiviteter og refleksionsrutiner.

I kan også begynde at designe et læringsforløb, hvor I planlægger, afprøver og reflekterer over den legende læring ud fra jeres fagprofessionelt perspektiv.

Husk, at dette er en læreproces for jer, ligesom det er for jeres elever, så afprøv, reflektér og gentag processen og bliv klogere på legende læring og jeres nye rolle som facilitator for hver session. På den måde udvikler I jeres fagprofessionelle kompetencer.