Design et læringsforløb

Vi forsøger at hjælpe dig i gang med at designe og afprøve et legende læringsforløb til en eller flere af dine skolebørn. Målet er at skabe et legende læringsforløb, som motiverer børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med hinanden. Det kan være svært i begyndelsen og kræver noget erfaring, så kast dig ud i det. Du behøver blot et kendskab til børnene og lyst til at prøve.

Vi forsøger at hjælpe dig i gang med at designe og afprøve et legende læringsforløb til en eller flere af dine skolebørn. Målet er at skabe et legende læringsforløb, som motiverer børnene til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med hinanden. Det kan være svært i begyndelsen og kræver noget erfaring, så kast dig ud i det. Du behøver blot et kendskab til børnene og lyst til at prøve.
Forberedelse

I forberedelsen spørger vi os selv: Hvad håber vi på, at børnene opdager?

Vi opsætter et læringsmål, et fokus, en hypotese eller en udfordring, som ligger inden for børnenes zone for nærmeste udvikling.

Stort set alle legeaktiviteter og refleksionsrutiner kan tilpasses ethvert socialt læringsmål. Kunsten er at designe legen og refleksionen på en måde, så børnene har rige muligheder for at gøre egne opdagelser i relation til læringsmålet. 

Forberedelsen handler i høj grad også om rammesætning, som jo skaber den afgørende tryghed og mening i læringsmiljøet. Hver legeaktivitet har forslag til en rammesætning, som du kan lade dig inspirere af. Husk at alle børn profiterer af at vide: Hvad? Hvor? Hvordan? Hvorfor?

Du kan bruge forberedelsesarket eller lade dig inspirere af spørgsmålene deri.

Leg og refleksion

Dybden af læring afhænger af barnets opmærksomhed og engagement, og derfor leger vi. Legeaktiviteterne er et middel til, at børnene får sociale erfaringer, som kan gøres til genstand for refleksionen.

Vi stilladserer læreprocessen og fordyber læringen gennem refleksionsrutiner. Mange børn profiterer af, at de sociale opdagelser gøres konkrete og synlige, og det kan børnene også selv inddrages i.

Refleksionsrutinerne tager altid afsæt i børnenens erfaringer og opdagelser fra legesituationen.

Måske gjorde børnene sig helt andre opdagelser end det, du havde forventet, og det er kun smukt. Vi lykkes, når barnet har været engageret og har reflekteret over sin læring sammen med andre.

Faglige overvejelser

Et engagerende og reflekterende læringsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi efter legesessionen gør os faglige overvejelser: Hvad så jeg? Hvad tager vi med videre næste gang? Hvad skal gøres anderledes næste gang?

I overvejelserne kan vi bruge refleksionsrutinerne som vores dokumentation og afsæt. På den baggrund kan vi justere læringsfokusset og legeaktiviteten, så børnene får mulighed for at arbejde videre med deres opdagelser og initiativer i næste legesession.

At arbejde systematisk med vores faglige overvejelser er en måde at følge læringsforløbets og børnenes læringsudbytte og udvikling.

Du kan finde inspiration til faglige overvejelser i evalueringsarket.

Din fagprofessionelle rolle

Som lærer eller pædagog er du facilitator for legen og refleksionen. Det betyder, at du strukturerer læringsmiljøet, så børnenes læring diskret rettes mod et læringsfokus. Undervejs i legeaktiviteten faciliterer du børnenes læring ved at bruge refleksionsrutiner eller stille nysgerrige spørgsmål til det, der sker, så børnene kan få øje på læringsfokusset. I stedet for at være den alvidende kaptajn, kan du betragte dig selv som en nysgerrig facilitator, der ligesom børnene udforsker og eksperimenterer med legende læringsforløb.

En cirkulær proces

Når du designer et legende læringsforløb, kan du tænke på det som en cirkulær proces, hvor hver legesession informerer den næste. Din forberedelse af den første session er blot første forsøg på at skabe et legende læringsmiljø. Når du så afprøver legen og refleksionen med børnene, kan du observere, om det lykkes, og i dine efterfølgende faglige overvejelser om sessionen, kan du notere dig, hvad der bør gentages eller justeres. I næste forberedelse kan du så tage udgangspunkt i dette og kontinuerligt afprøve og forbedre legesessionerne, så der med tiden bliver skabt et legende læringsmiljø, som motiverer netop dine elever.