Pædagogiske greb

I CollaboLearn har vi været nysgerrige på, hvordan vi kan indlejre specialpædagogisk viden i læringsmiljøerne. De pædagogiske greb rummer derfor specialpædagogiske hensyn såsom forberedelse og rammesætning, visualisering, gentagelse og medinddragelse. Vi har erfaring med, at grebene kan være hjælpsomme i vores faglige forberedelse af legeaktiviteter og refleksionsrutiner, og de bliver en måde, hvorpå vi kan sikre deltagelsesmuligheder for børn med alle former for sociale udfordringer.

#1: Motivation, mening og tryghed

Vi skaber deltagelsesmuligheder for alle børn via konkret og visuel kommunikation. Det kræver en kort, præcis og motiverende rammesætning (fx gennem storytelling med et læringsfokus), der svarer på: Hvad? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvor længe? Hvorfor? På den måde skaber vi et trygt og meningsfuldt læringsrum, hvor forudsigelighed ligger indlejret i selve læreprocessen. Det er ikke fri leg, men rammesat leg, hvor alle er frie til at byde ind, og sammen finder vi frem til det fælles sjove og meningsfulde. Det vigtigste er, at vi skaber tryghed og mening med legen, inden vi går i gang, så vi har de bedste forudsætninger for at lykkes.

I CollaboLearn har vi været nysgerrige på, hvordan vi kan indlejre specialpædagogisk viden i læringsmiljøerne. De pædagogiske greb rummer derfor specialpædagogiske hensyn såsom forberedelse og rammesætning, visualisering, gentagelse og medinddragelse. Vi har erfaring med, at grebene kan være hjælpsomme i vores faglige forberedelse af legeaktiviteter og refleksionsrutiner, og de bliver en måde, hvorpå vi kan sikre deltagelsesmuligheder for børn med alle former for sociale udfordringer.

#2: Gensidig afhængighed

De vigtigste erkendelser og læringer opstår i dialog, samspil og samarbejde. Vi designer derfor legeaktiviteten, så der skabes en afhængighed af hinandens bidrag. Børnene skal altså gerne opdage, at det giver bedst mening at samarbejde – og ved solo- og parallelleg handler det om at skabe små vinduer af interaktion, fx at børnene bygger et dyr hver, som kan placeres i et fælles landskab. På den måde øges motivationen for at indgå i gruppelæring og samspil. Når børnene er gensidigt afhængige af hinanden, skaber vi ikke blot afgørende sociale erfaringer, som kan gøres til genstand for refleksion, men også relationer og venskaber.

I CollaboLearn har vi været nysgerrige på, hvordan vi kan indlejre specialpædagogisk viden i læringsmiljøerne. De pædagogiske greb rummer derfor specialpædagogiske hensyn såsom forberedelse og rammesætning, visualisering, gentagelse og medinddragelse. Vi har erfaring med, at grebene kan være hjælpsomme i vores faglige forberedelse af legeaktiviteter og refleksionsrutiner, og de bliver en måde, hvorpå vi kan sikre deltagelsesmuligheder for børn med alle former for sociale udfordringer.

#3: Børnedrevet udforskning

Vi skaber rum til udforskning, så børnene kan nørkle med materialer, og deres nysgerrighed og initiativer kan forfølges. På den måde opstår legende og open-ended gruppelæring, som lægger op til løbende forhandling og problemløsning og kreative processer. I det rummelige og inkluderende læringsmiljø kan aktiviteterne udfolde sig på mange måder, fordi materialerne er multifunktionelle, f.eks. klodser, pap, modellervoks. Intet er rigtigt eller forkert. Vi anser fejl som læringer, der beriger processen og gøres til genstand for nysgerrighed. Vi lærer og udvikler os ved at udforske, lave fejl og være uperfekte sammen. Sådan får vi skabt et læringsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til at lade børnene udforske.

I CollaboLearn har vi været nysgerrige på, hvordan vi kan indlejre specialpædagogisk viden i læringsmiljøerne. De pædagogiske greb rummer derfor specialpædagogiske hensyn såsom forberedelse og rammesætning, visualisering, gentagelse og medinddragelse. Vi har erfaring med, at grebene kan være hjælpsomme i vores faglige forberedelse af legeaktiviteter og refleksionsrutiner, og de bliver en måde, hvorpå vi kan sikre deltagelsesmuligheder for børn med alle former for sociale udfordringer.

#4: Variation og challenges

For at opretholde motivation og engagement ind i aktiviteten over tid kan vi designe og anvende forskellige challenges eller benspænd i aktiviteterne, så de varierer. Sociale challenges kan f.eks. være en hemmelig mission om, at man kun må bygge med én arm hver især. Materielle challenges kan være, at et nyt materiale skal integreres i byggeriet. Vi kan også lave challenges med tiden, f.eks. give mere eller mindre tid til at bygge eller komme på idéer. Vi kan også skabe forskellige variationer i aktiviteten gennem materialerne, rammefortællingen eller roller i byggeriet. På den måde forsøger vi at undgå, at legen bliver kedelig, så vi kan fortsætte og gentage den sociale læring. Børnene kan også komme med idéer til nye og sjove challenges, de skal løse eller omgå i byggeriet.

I CollaboLearn har vi været nysgerrige på, hvordan vi kan indlejre specialpædagogisk viden i læringsmiljøerne. De pædagogiske greb rummer derfor specialpædagogiske hensyn såsom forberedelse og rammesætning, visualisering, gentagelse og medinddragelse. Vi har erfaring med, at grebene kan være hjælpsomme i vores faglige forberedelse af legeaktiviteter og refleksionsrutiner, og de bliver en måde, hvorpå vi kan sikre deltagelsesmuligheder for børn med alle former for sociale udfordringer.

#5: Refleksion gennem objekt-
medieret dialog

Ved at mediere dialogen om den sociale læring gennem objekter kan vi indfange og dele centrale læringspointer. Vi visualiserer læringspointerne fra børnenes erfaringer gennem konkrete objekter med en samskabt fortælling, f.eks. ved hjælp af metaforer og humor. På den måde skaber vi et fælles tredje, hvor det abstrakte (de sociale oplevelser og følelser) gøres konkret. Ved at kunne se og røre konkrete objekter fastholder vi børnenes opmærksomhed, hvilket forbedrer deres betingelser for læring, og vi sikrer ejerskab og mening ind i læringen, så de på sigt kan overføre læringen til andre kontekster. Vores refleksionsrutiner kan være en hjælp til at begynde at reflektere med objekter sammen med børnene og gøre deres læring synlig sammen med dem.

I CollaboLearn har vi været nysgerrige på, hvordan vi kan indlejre specialpædagogisk viden i læringsmiljøerne. De pædagogiske greb rummer derfor specialpædagogiske hensyn såsom forberedelse og rammesætning, visualisering, gentagelse og medinddragelse. Vi har erfaring med, at grebene kan være hjælpsomme i vores faglige forberedelse af legeaktiviteter og refleksionsrutiner, og de bliver en måde, hvorpå vi kan sikre deltagelsesmuligheder for børn med alle former for sociale udfordringer.