Avatars og ratings

Avatars er repræsentationer af os selv, som giver os mulighed for at tale om vores handlinger i læringsmiljøet i 3. person (‘den’) i stedet for i 2. person (‘du’). At bygge sin egen avatar kan gøre en rating mere legende og personlig. Vi bruger avataren som en genvej til at stille spørgsmål og til at sætte ord på vores oplevelser. På den måde skaber vi grobund for dybere refleksion.
Rutine At bygge sin egen avatar kan gøre en rating mere legende
og personlig. Vi bruger avataren og ratingen til at stille spørgsmål og til at sætte ord på vores oplevelser.

Hvordan?

Vi begynder med at bygge vores personlige avatar som en repræsentation af os selv. Med den kan vi rate, hvordan vi føler, eller hvordan noget er gået ved at placere den på en skala. Ud fra det kan vi snakke om, hvorfor vores avatar blev placeret netop der.

Vi bruger ratingen til at sætte ord på de sociale dynamikker, samarbejdserfaringer, læringsmiljøet og konkrete mål, som vi er motiveret til at arbejde hen imod. Vi rater altså ikke på personlige egenskaber eller præstationer, men på vores gruppe som en social læringsgruppe. Derfor kan vi også designe forskellige slags skalaer, som vi kan rate på.

Hvad kan vi rate?

Læringsmiljøet: Vi placerer vores avatar på målskiven alt efter hvor tæt på eller langt fra, vi var på at opleve begejstring og glæde, da vi samarbejdede i dag.

Energi: Vi sætter vores avatar i grøn, gul eller rød zone alt efter, hvor udmattede vi nu er.

Samarbejdet: Vi placerer vores avatar et sted på dét, vi har bygget i dag. Vi vælger det sted, hvor vi hver især synes, at samarbejdet gik godt.

Læringsfigur: Vi placerer vores avatar ved den læringsfigur, vi synes, passer til dét, vi gjorde, da vi byggede i dag.