Solo – Broer med farveregler

I denne variation af ‘Byg broer’-legene får barnet mulighed at udforske broernes fortællinger.
Opgaven

Vi bygger en eller flere broer til en fælles ø med hver vores bunke klodser. Vores bunke klodser har kun én farve. Den voksne bygger parallelt med barnet. Formålet med aktiviteten er at øve sig i at bygge og at skabe dialog mellem barn og voksen.

Solo – Byg broer Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Vi kan fx sige: ”I dag bygger vi broer. Vi bestemmer selv, hvordan de skal se ud, og hvor de skal være. Vi bygger hver vores bro. Der er kun én regel. Vi bygger kun med den farve klodser, vi hver især har fået. Hvordan mon vores broer ser ud, og hvad mon der sker rundt omkring dem og på dem?”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og barnets dagsform.

Materialer

Vi skal bruge nogle byggematerialer velegnet til brobyggeri. Vi kan vælge én slags materiale, som børnene kan lide eller et mix, f.eks. af Lego, Kapla, Bakoba osv. Vi samler en bunke ensfarvede byggematerialer til barnet og en anden farve til den voksne. Vi markerer også nogle øer (f.eks. via plader).

Undervejs i legesessionen støder barnet på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med barnet over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som barnet får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til barnet, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at du er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, du er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad du gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores broer og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge en bro?
Print aktivitet