Spil – Byg bro med spilleregler

I denne variation af ‘Byg Broer’ bruger vi byggeregler til at bestemme, hvordan vi bygger en fælles bro.
Opgaven

Vi bygger sammen en bro vha. nogle simple byggeregler. Formålet med opgaven er at skabe plads til ideer, forhandling og afstemning via en struktureret leg.

Spil – Byg broer Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”I dag bygger vi sammen en stabil bro, der går fra her (markering) til her (markering). Der er nogle byggeregler, vi følger. Fx:

  1. Vi bygger kun med vores egne ensfarvede klodser.
  2. Vi sætter ikke to klodser af samme farve ovenpå hinanden.
  3. Vi skiftes til at sætte en klods.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi skal bruge nogle byggematerialer, som har forskellige farver f.eks. Lego eller magneter. Der laves en bunke ensfarvede klodser til hvert barn, f.eks. 30 gule klodser. Vi skal også bruge noget til at markere, hvor broen starter og slutter, f.eks. plader. Afstanden varieres alt efter bygge- og samarbejdsfærdigheder.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores broer og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge broer?
Print aktivitet