Samarbejde – Fantasifuld temabyg

I denne variation af ‘Byg under et tema’-legene får børnene mulighed for at samarbejde om at bygge ud fra et fælles tema med en selvvalgt udfordring.
Opgaven

Vi bygger sammen under et tema, og vi aftaler sammen én bestemt udfordring, som styrer vores byggeri. Formålet med aktiviteten er, at vi stimuleres til at skabe vores eget univers og fortællinger omkring temaet vha. et fastsat element i byggeriet.

Samarbejde – Byg under et tema Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: “Vi øver os i at bygge sammen. Måske lærer vi noget nyt sammen, såsom hvordan vi skaber noget nyt og spændende sammen. I dag bygger vi sammen under et fælles tema. Det kan fx være Hawaii, Minecraft, eller prinsesser. Der er kun én regel og én udfordring.

Reglen er: Alle er med til at bygge, og vi skaber noget sammen.

Udfordringen er: Der skal indgå noget, som er … (fx magisk, grønt, skurkagtigt) i det, vi bygger.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge Lego, træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir eller noget helt andet, vi har lyst til at bygge med. Lego er her oplagt at bruge.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge?
Print aktivitet