See, Think, Wonder

See, Think, Wonder er en teknik, som understøtter vores refleksion over vores egen praksis, imens vi er i gang med at praktisere den. Spørg dig selv:

  • Hvad ser jeg?
  • Hvad tænker jeg om det?
  • Hvad får det mig til at undre mig over?

Teknikken kan være en hjælp i at styrke din refleksion i praksis, fordi den bruges til at undersøge og dokumentere børnenes læring, imens I er i gang med legeaktiviteterne. Ved hele tiden at være konkret observerende understøtter du både din egen og børnenes refleksion, så det bliver lettere at dele vores læring med hinanden.

Teknikken kan bruges forud for refleksionsrutinerne. Når du har brugt teknikken, kan du ved hjælp af en eller flere af refleksionsrutinerne synliggøre det, du har set, tænkt og undret dig over.