Erfaringsbaseret læring

Menneskets væren i verden er én lang læringsproces. Hver eneste gang vi agerer i eller reagerer på vores omgivelser, er vi allerede i gang med at justere vores forståelse af verden. Derfor arbejder vi med at skabe læringsmiljøer, som giver børn mulighed for at få masser af sociale erfaringer.

Hvordan?

Legeaktiviteterne giver os mulighed for at få sociale erfaringer, fordi de engagerer os i en konstruktionsleg på det sociale niveau, som vi befinder os på. Legeskalaen kan bruges i forberedelsen til at finde den interaktionsform, som passer bedst til den sociale dagsform.

Når vi skal i gang med at erfare gennem legeaktiviteten, er det vigtigt at lave en kort, præcis og motiverende rammesætning. Svar på følgende:

Hvad? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvor længe? Hvorfor?

Hver legeaktivitet har forslag til en sådan rammesætning. Det vigtigste er, at vi skaber tryghed og mening med legen, inden vi går i gang, så vi har de bedste forudsætninger for at lykkes.

Pædagogiske greb Menneskets væren i verden er én lang læringsproces. Hver eneste gang vi agerer i eller reagerer på vores omgivelser, er vi allerede i gang med at justere vores forståelse af verden. Derfor arbejder vi med at skabe læringsmiljøer, som giver børn mulighed for at få masser af sociale erfaringer.