Gentagelse

Rom blev ikke bygget på én dag – og det bliver social læring heller ikke. Vi lærer af vores fejl, særligt når vi får muligheden for at gå tilbage og prøve igen. Gennem gentagelsen forlænges og fordybes vores læring, fordi vi kan afprøve og udforske sociale dynamikker. I det sociale læringsmiljø er der altid mere end én måde at løse opgaven på.

Hvordan?

Læringscirklen viser os den proces, som skal til, således vi opnår social udvikling. Gennem legeaktiviteterne får vi erfaringer, og gennem refleksionsrutinerne reflekterer vi over disse erfaringer. Ved at gentage disse to trin lærer vi, og når vi med tiden kan overføre læringen til andre kontekster, opnår vi sociale kompetencer. Således fortsætter læringscirklen.

Ved at skabe et rummeligt og inkluderende læringsmiljø, hvor intet er rigtigt eller forkert, kan vi opnå et motiverende læringsmiljø, hvor vi får lyst til at gentage processen.

For at legen ikke bliver kedelig, skaber vi benspænd og variationer i legen. På den måde kan vi fortsætte og gentage den sociale læring og lade børnene komme med idéer til nye opgaver, de skal løse. Derfor bygger legeaktiviteterne på seks grundlege, som hver indeholder tre variationer, så legen ikke bliver kedelig. Materialerne, vi anvender i legene, er multifunktionelle, så vi kan bruge dem på mange forskellige måder. På den måde motiverer vi gentagelsen og kan afprøve, ændre og udvikle vores sociale strategier.

Pædagogiske greb Rom blev ikke bygget på én dag - og det bliver social læring heller ikke. Vi lærer af vores fejl, særligt når vi får muligheden for at gå tilbage og prøve igen. Gennem gentagelsen forlænges og fordybes vores læring, fordi vi kan afprøve og udforske sociale dynamikker. I det sociale læringsmiljø er der altid mere end én måde at løse opgaven på.