Vejledning

Formål

Formålet med værktøjet er at stilladsere jer som fagprofessionelt personale i at anvende CollaboLearn-metoden i jeres praksis. Værktøjet forsøger derfor at forberede jer til at afprøve metoden i praksis med jeres elever og opfordrer til indbyrdes afprøvning og dialog om jeres tanker om metoden til jeres praksis. I indgår altså i en læreproces ligesom jeres elever.

Kontekst

Værktøjet kan anvendes på fælles forberedelsesmøder, teammøder, workshops, sparringsmøder eller andre fælles møder, hvor refleksion over jeres praksis er i centrum. I bestemmer selv, hvor mange I deltager. Alle skal blot kunne deltage i dialogen. I udpeger en facilitator, som faciliterer processen på procespladen. Facilitatoren styrer tiden og sikrer fremdrift af processen.

Tid

Det aftales før mødet, hvor meget af procespladen, I gennemgår. I kan bruge pladen som en proces, som I vender tilbage til over flere møder, eller som I gennemgår på én gang i mindre eller større omfang. Tiden, I bruger på at gennemgå pladen, afhænger af, hvordan I ønsker at gennemgå pladen. Ved gennemgang af hele værktøjet kan processen tage omkring 2-3 timer afhængigt af mængden af dialog og refleksion.

Processen

Før spillet

Beslut, hvorvidt I gennemgår hele værktøjet eller fokuserer på specifikke dele af det; Principper, Teknikker eller Tools. Det anbefales at gennemgå værktøjet i denne kronologi.

Hav procespladen klar. I beslutter, hvorvidt I ønsker at have procespladen printet (A3 anbefales) eller i digitalt format. I skal undervejs notere på pladen, så alle jeres idéer, refleksioner og fund samles.

Hav en PC klar. Procespladen henviser flere gange til at orientere jer på hjemmesiden, så hav en PC til rådighed, der kan afspille video, og som alle deltagere kan se og høre.

Udvælg én eller flere elever eller elevgrupper, som I kan tage udgangspunkt i, når I gennemgår procespladen.

Hav LEGO klar til den sidste del af procespladen. Her skal I afprøve legeaktiviteter og refleksionsrutiner med LEGO.

Under spillet

Procespladen er udformet som en spilleplade, der tager jer igennem CollaboLearn-metodens metamodel; Principper, Teknikker og Tools.

I følger processen på procespladen og kommer igennem én eller flere af de tre dele af CollaboLearns metamodel: Principper, Teknikker og Tools. I starter ved kernen af CollaboLearn – principperne – og ser, hører, afprøver og skaber dialog om metoden, som I gennemgår pladen trin for trin. Undervejs fokuserer I på én eller flere af jeres elever, som I finder det relevant. På denne måde ‘spiller’ I jer gennem CollaboLearn-metoden med fokus på jeres praksis.

Procespladen linker løbende til hjemmesiden og Materialer, hvor I finder flere informationer og materialer til processen.

Efter spillet

1. I afprøver CollaboLearn-metoden i praksis med én eller flere af jeres elever. I kan bruge nedenstående ark til at planlægge elevernes læringsmål og aktiviteten samt refleksionsrutinen, I vil afprøve med dem.

2. Under aktiviteten observerer I børnenes læreproces. Husk ikke at fejlrette det, der ikke går godt, men i stedet italesætte eller visualisere jeres observationer, f.eks. gennem læringsfigurer. I kan med fordel notere jer, hvad I oplevede gik godt eller mindre godt. Brug evt. See, Think, Wonder-teknikken. I kan også bruge nedenstående refleksionsark til at evaluere sessionen.

3. Tag jeres erfaringer med på næste teammøde, så I kan sparre med hinanden og blive klogere på jeres erfaringer med metoden. Tag eventuelt fat i værktøjet igen, hvor det var svært, eller del jeres erfaringer med CollaboLearn-teamet.

Del jeres erfaringer