Parallel – Byg modeller under et tema

I denne variation af "Byg en model"-legene bygger vi hver en model under det samme tema.
Opgaven

Vi bygger modeller under et fælles tema, f.eks. cirkus, legeplads, forlystelsespark eller et andet tema, der begejstrer os. Formålet med aktiviteten er, at vi bygger ved siden af hinanden og deler byggemateriale, så vi motiverer social leg imellem os.

Parallel – Byg en model Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”I dag skal vi bygge under et fælles tema, som er… (f.eks. cirkus). Vi bygger hver især en eller flere ting, som passer med temaet. Til sidst sætter vi alle modellerne sammen og ser hvilken historie, de fortæller om temaet. Vi leger med modellerne, både imens vi bygger og bagefter. Selvom vi arbejder hver for sig, er vi sammen om at bygge… (f.eks. et cirkus). Så vi må gerne hjælpe hinanden, mens vi er i gang. Og vi må gerne give hinanden gode ideer.

Vi øver os i at bygge sammen, og vi prøver at bruge vores foreløbige erfaringer til at reflektere over legen i fællesskab. Måske lærer vi noget nyt sammen i dag, såsom hvordan vi kan dele en god ide.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge små legosæt, træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir, eller noget helt andet. Vi vælger de(t) materiale(r), der giver os lyst til at gå i gang, og vi må gerne mixe materialer.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge en model?
Print aktivitet