Parallel – Byg og fortæl om en ting, du holder af

I denne variation af "Byg en model"-legene kan man være kreativ og bygge en model, man selv finder på. Vi får mulighed for at udforske og skabe erfaringer med at bygge modeller og fortælle hinanden om dem.
Opgaven

Vi bygger hver især en model af noget, vi holder af. Vi fortæller hinanden, hvad det er ved vores ting, vi godt kan lide. Måske kan vi lide forskellige ting? Formålet med aktiviteten er, at vi deler fortællinger med hinanden, så vi skaber et legende samspil.

Parallel – Byg en model Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene. Vi kan fx sige: ”I dag skal vi bygge en ting, vi helt selv bestemmer. Der er kun to regler:

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene. Vi kan fx sige: ”I dag skal vi bygge en ting, vi helt selv bestemmer. Der er kun to regler:

1: Vi bygger en ting, vi holder af.

2: Vi fortæller om, hvad det er vi godt kan lide ved vores ting til hinanden.

Vi kan f.eks. bygge en figur, der ligner et tivoli, vores yndlingsdyr eller vores livret. Man kan ikke vinde, for det er ikke en konkurrence. Faktisk må vi gerne hjælpe hinanden. Er der noget, som er svært, beder vi bare om hjælp. Vi øver os i at bygge sammen, og vi prøver at bruge vores foreløbige erfaringer til at reflektere over legen i fællesskab. Måske lærer vi noget nyt om hinanden i dag, såsom hvordan vi skiftes til at lytte og tale.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge små legosæt, som vi kender i forvejen, eller træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir, eller noget helt andet. Det vigtigste er, at materialerne giver os lyst til at gå i gang, men vi forsøger at finde materialer med en vis detaljeringsgrad.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge en model?
Print aktivitet