Samarbejde – Byg en model med egne terningeregler

I denne variation af 'Byg en model’-legene får børnene mulighed for at udforske og skabe erfaringer med at bygge en model sammen ud fra terningekast.
Opgaven

Vi bygger sammen en model gennem en terningeleg. Vi frigør legen ved, at vi selv bestemmer vores terningeregler. Formålet med aktiviteten er, at vi arbejder sammen om at finde, overholde og ændre vores fælles regler.

Samarbejde – Byg en model Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”Vi øver os i at bygge sammen, og vi prøver at bruge vores foreløbige erfaringer til at reflektere over legen i fællesskab. Måske lærer vi noget nyt i dag, såsom hvordan vi sætter forskellige ideer sammen. Legen handler om, at vi sammen bygger en model af noget, som vi selv bestemmer. Det kan f.eks. være et hus eller en prinsesse. Vi skal også blive enige om terningereglerne, som bestemmer, hvordan vi bygger. Vi skiftes til at slå med terningen bagefter. Tre eksempler på terningeregler kunne være:

  1. Vi slår blå (eller 5 & 6): Vi finder en blå klods og sætter den på.
  2. Vi slår rød (eller 3 & 4): Vi bytter én klods ud med en anden.
  3. Vi slår grøn (eller 1 & 2): Vi sætter to valgfrie klodser på.

Vi må selv bestemme reglerne, og hvis vi vil, laver vi om på dem, mens vi er i gang med at bygge.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi skal bruge en terning. Dette kan være en normal terning eller af andet materiale, f.eks. LEGO. Derudover skal vi bruge noget konstruktionslegetøj, f.eks. Lego, træklodser eller Bakoba.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge en model?
Print aktivitet