Samarbejde – Byg en model uden ord

I denne variation af Byg en model’-legene skal børnene forsøge at bygge en model uden at snakke sammen verbalt.
Opgaven

Vi bygger sammen en model ud fra nogle enkle byggeregler. Udfordringen er, at vi ikke må bruge ord, mens vi bygger. Formålet med aktiviteten er, at vi øver os i at tale sammen uden ord.

Samarbejde – Byg en model Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”Vi øver os i at bygge sammen, og vi prøver at bruge vores foreløbige erfaringer til at reflektere over legen i fællesskab. Måske lærer vi noget nyt i dag, såsom hvordan vi kan samarbejde uden at bruge ord. Legen handler om, vi sammen bygger (fx) et højhus med døre, vinduer og andet, vi synes, der skal være på et højhus. Der er nogle enkle byggeregler, vi følger, når vi bygger. Fx:

  1. Vi skiftes til at sætte en klods på.
  2. Vi må kun bruge klodser fra vores egen bunke.
  3. Alle klodserne skal bruges.
  4. Vi må ikke bruge ord, mens vi bygger. Men vi må gerne pege, grine, sige lyde, nikke osv.

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge små legosæt, som vi kender i forvejen, eller træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir, eller noget helt andet. Vi får hver ca. 40 ensfarvede eller tilfældige klodser. Det vigtigste er, at materialerne giver os lyst til at bygge. Vi må gerne blande materialer.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge en model?
Print aktivitet