Parallel – Gæt, hvad det er

I denne variation af ‘Byg skjult’-legene kan børnene udforske det spændende ved en hemmelig figur og det sjove ved at skulle gætte sammen.
Opgaven

Vi bygger hver især en lille model, som vi selv finder på med gætte-timeouts, imens vi bygger. Formålet med aktiviteten er at skabe leg imellem os.

Parallel – Byg skjult Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”Legen handler om at bygge og gætte figurer. Vi har ca. fx 15-30 min. til at bygge noget færdigt, som vi selv bestemmer. Vi må ikke fortælle hinanden, hvad vi bygger, men vi må gerne snakke sammen. Hvert 5. minut laver vi en timeout, så vi kan gætte på, hvad vi hver især bygger. Det er ikke nogen konkurrence, og man får ikke point for at gætte rigtigt. Når vi er færdige, viser vi vores modeller til hinanden.

Vi øver os i at bygge sammen, og vi prøver at bruge vores foreløbige erfaringer til at reflektere over legen i fællesskab. Måske lærer vi noget nyt om hinanden i dag, såsom hvordan vi gør det sjovt for hinanden at gætte.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge Lego, træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir eller noget helt andet. Det vigtigste er, at materialerne giver os lyst til at bygge, og vi må gerne mixe forskellige materialer.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den, samt hvordan det var at gætte. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge og gætte?
Print aktivitet