Samarbejde – Vores egne byggeregler til kassefiguren

I denne variation af ‘Byg skjult’ får børnene mulighed for at lave deres egne byggeregler.
Opgaven

Vi bygger sammen en eller flere hemmelige figurer med vores egne byggeregler. Formålet med aktiviteten er at genforhandle reglerne undervejs og at have det sjovt.

Samarbejde – Byg skjult Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”Legen handler om at kopiere en hemmelig figur, som er gemt i en kasse, som står lidt væk. Vi skal sammen bygge den hemmelige figur vha. vores egne regler, fx:

  1. at kun én af os kigger på figuren ad gangen.
  2. at vi ikke må tale sammen.
  3. … eller noget helt andet.

Vi må gerne ændre byggereglerne undervejs, hvis de bliver for kedelige eller nemme. Vi skal bare være enige om reglerne.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge små legosæt, som vi kender i forvejen, eller træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir eller noget helt andet. Vi bygger 1-2 hemmelige figurer forinden à ca. 20 klodser. Byggematerialerne skal rumme de samme klodser som figurerne samt flere til – ca. 100 klodser i alt.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores modeller og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge skjulte figurer?
Print aktivitet