Solo – De hemmelige kassefigurer

I denne variation af ‘Byg skjult’-legene får barnet mulighed for at skabe erfaringer med rammer og strukturer, der bliver sat omkring vores leg. Barnet kan i trygge omgivelser udforske det spændende ved at bygge en andens hemmelige figur og udfordringen i at bygge en figur, man ikke altid kan se.
Opgaven

Vi bygger hinandens hemmelige figurer, der er skjult bag ved en kasse, som er placeret væk fra os. Formålet med aktiviteten er at lege en leg, så vi øver os i at bygge og skaber tryghed med materialerne og rutinerne.

Solo – Byg skjult Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”Vi bygger først en lille hemmelig figur hver af den ene bunke klodser, vi har fået. Så stiller vi vores figur i kassen lidt væk fra byggebordet. Bagefter bygger vi på én gang en kopi af den andens figur vha. klodserne fra den anden bunke. Vi går hen til kassen med figuren, når vi vil og så tilbage til byggebordet. Vi er færdige, når vi begge to har bygget en præcis kopi af hinandens hemmelige figur.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi kan bruge små legosæt, som vi kender i forvejen, eller træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir eller noget helt andet. Men vi udvælger en lille bunke af materialer til at bygge hemmelige figurer med. Fx 10 klodser i hver bunke, med 2×2 identiske bunker.

Undervejs i legesessionen støder barnet på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med barnet over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som barnet får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til barnet, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at du er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, du er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad du gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores hemmelige figur og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge?
Print aktivitet