Solo – Byg en hemmelig figur i roller

I denne variation af ‘Byg skjult’-legene får barnet mulighed for at skabe erfaringer med at fortælle, hvordan den voksne skal bygge og bygge, hvad den voksne fortæller.
Opgaven

Vi bygger hver især en hemmelig figur. Så bygger vi på skift hinandens figurer med to roller: Bygger og Fortæller. Formålet med aktiviteten er at samarbejde under leg, øve os i at bygge og skabe tryghed med materialerne og rutinerne.

Solo – Byg skjult Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Vi kan fx sige: ”Først bygger vi hver især en hemmelig model. Bagefter bruger vi to roller til at kopiere hinandens hemmelige figurer: Bygger og Fortæller. Fortælleren har til opgave at forklare, hvordan deres hemmelige figur ser ud, og hvad Byggeren skal gøre. Undervejs bytter vi roller, så vi begge kopierer hinandens hemmelige figurer. Den eneste regel er, at vi ikke ser den andens figur, før vi er færdige.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og barnets dagsform.

Materialer

Vi skal bruge en form for afskærmning, f.eks. en kasse. Vi skal også bruge små legosæt, træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir eller noget helt andet. Vi bygger først en lille figur hver af ca. 15 klodser. De samme 15 klodser + 10 ekstra samles i en bunke.

Undervejs i legesessionen støder barnet på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med barnet over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som barnet får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til barnet, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at du er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, du er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad du gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores hemmelige figur og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge og fortælle?
Print aktivitet