Samarbejde – Byg tårn med en overraskelse

I denne variation af 'Byg tårn'-legene får børnene mulighed for at gøre sig omstillingsparate og komme med kreative ideer, når de skal bygge et højt tårn med en overraskelse undervejs.
Opgaven

Vi bygger sammen ét tårn. Efter ca. 10 minutter kommer der et overraskelsesmoment til tårnets krav. Formålet med aktiviteten er, at vi skaber plads til gentænkning af ideer og finder ud af flere måder at bygge på.

Samarbejde – Byg tårn Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”Legen handler om, at vi sammen bygger ét tårn, som både er højt og flot. Vi bygger altså så højt et tårn, som vi overhovedet kan, samtidig med at det bliver et flot tårn.

Efter (fx) cirka 10 minutter: ”Vi har nu et nyt krav til tårnet. Det skal være stabilt nok til at kunne klare et stormvejr. Måske bygger vi anderledes end før og lærer flere måder at bygge et højt, flot, stabilt tårn på? Hvis vi har lyst, kan vi skiftes til at finde på nye krav til tårnet.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi skal bruge nogle byggematerialer velegnet til tårnbyggeri. Vi kan vælge én slags materiale, som børnene kan lide eller lave et mix af byggematerialer f.eks. Lego, Bakoba eller træklodser.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores tårne og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge tårne?
Print aktivitet