Samarbejde – Byg tårn med vores forskellige klodser

I denne variation af 'Byg tårn'-legene får børnene mulighed for at være kreative, når de skal bygge et fælles tårn med hver deres materialer.
Opgaven

Vi bygger sammen ét tårn med forskellige typer klodser, hvor vi kun bygger med vores egen type klodser. Formålet med aktiviteten er, at vi arbejder godt sammen, og at vi kan snakke sammen, mens vi bygger.

Samarbejde – Byg tårn Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”I dag bygger vi sammen et tårn. Det må gerne være højt, flot og stabilt eller et sjovt tårn. Vi har hver især en bunke byggeklodser, som er forskellige. Én har (fx) lange klodser, én har (fx) smalle, og en tredje har (fx) specialklodser. Vi bygger et tårn, hvor alle klodserne bliver brugt, og vi bygger kun med vores egne klodser. Det bliver spændende at se, hvordan vi sammen får brugt alle klodser til tårnet.”

Vi øver os i at bygge sammen, og vi prøver at bruge vores foreløbige erfaringer til at reflektere over legen i fællesskab. Måske lærer vi noget nyt om hinanden i dag, såsom hvordan vi skiftes til at snakke og lytte.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi skal bruge nogle byggematerialer, som har forskellige former f.eks. Lego og Bakoba. Vi vælger én slags materiale eller et mix af flere, som vi kan lide. Vi laver én bunke til hvert barn, som kun rummer én bestemt form (f.eks. runde, smalle, flade, lange klodser).

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores tårne og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge tårne?
Print aktivitet