Solo – Byg tårn med alle dine klodser

I denne variation af ‘Byg tårn’-legene får barnet mulighed for at udforske tårnbyggeri under et bestemt rammesæt.
Opgaven

Vi bygger hver især et tårn. Vi kan bruge en byggevejledning (dvs. et byggesæt), hvis vi vil. Den voksne bygger ved siden af. Vi har hver vores bunke af materialer, og vi skal bruge alle klodserne i bunken. Formålet med aktiviteten er, at vi øver os på at bygge, og at vi hjælper hinanden, når klodserne driller.

Solo – Byg tårn Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Vi kan fx sige: ”Legen handler om, at vi hver især bygger et tårn. Vi har hver en bunke byggeklodser, som vi bruger til at bygge med. Det handler ikke om at bygge det højeste tårn eller et bestemt tårn, men at vi bygger et tårn, som vi kan lide. Den eneste regel er, at vi bruger alle vores klodser. Vi må gerne bytte klodser, mens vi bygger, hvis vi vil.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og barnets dagsform.

Materialer

Vi skal bruge nogle byggematerialer velegnet til tårnbyggeri. Der kan vælges én slags materiale, som barnet kan lide eller lave et mix af materialer f.eks. Lego, Bakoba eller træklodser. Vi laver en bunke materialer til både barn og voksen, og de behøver ikke være præcis lige store.

Undervejs i legesessionen støder barnet på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med barnet over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som barnet får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til barnet, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at du er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, du er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad du gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores tårne og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge et tårn?
Print aktivitet