Solo – Vi bygger under et tema

I denne variation af ‘Byg under et tema’-legene får barnet mulighed for at udforske og skabe erfaringer med at bygge under et tema med fælles materialer.
Opgaven

Vi bygger under et fælles tema med fælles materialer. Formålet med aktiviteten er, at vi øver os på at bygge, og at vi skaber tryghed med materialer og rutinerne.

Solo – Byg under et tema Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Vi kan fx sige: ”Vi bygger hver især en ting fra et fælles tema f.eks. drager og fantasidyr. Altså vi bygger enten en drage eller et andet fantasidyr hver for sig, som vi selv bestemmer, hvordan skal se ud. Måske får vi også lyst til at bygge, hvor de bor, hvad de spiser, eller noget helt tredje.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og barnets dagsform.

Materialer

Vi kan bruge Lego, som vi kender i forvejen, eller træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir, eller noget helt andet, bare det giver os lyst til at bygge. Vi må gerne blande materialer.

Undervejs i legesessionen støder barnet på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med barnet over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som barnet får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til barnet, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at du er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, du er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad du gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om hvad vi har bygget og processen bag. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge under et tema?
Print aktivitet