Solo – Temabyg med byggesæt

I denne variation af ‘Byg under et tema’-legene får barnet mulighed for at skabe erfaringer med at bygge modeller under et tema og udforske hvilke ideer, der kommer ud af det.
Opgaven

Vi bygger nogle små byggesæt under et fælles tema. Formålet med aktiviteten er, at vi øver os på at bygge, og at vi skaber tryghed med materialer og rutinerne.

Solo – Byg under et tema Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for barnet.

Vi kan fx sige: ”Legen handler om, at vi bygger nogle ting ud fra byggevejledninger, som alle har et fælles tema, f.eks. køretøj. Når vi har bygget vores ting færdig, får vi måske lyst til at bygge noget, som passer til temaet f.eks. en kørebane.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og barnets dagsform.

Materialer

Vi kan bruge små legosæt (med ca. 20-40 klodser) eller træklodser, plus-plus, magnetklodser, papir, eller noget helt andet – bare vi har en vejledning eller en model, vi kan bygge efter, og de falder ind under samme tema.

Undervejs i legesessionen støder barnet på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med barnet over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som barnet får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til barnet, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at du er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, du er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad du gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores model og processen med at bygge den. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, du vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge under et tema?
Print aktivitet