Materialer

Her finder I alle de materialer, som I kommer til at anvende, når I gennemgår procespladen.

Teammøder Her finder I alle de materialer, som I kommer til at anvende, når I gennemgår procespladen.
1

Video om principper (4 min)

Se videoen, hvor Sophie præsenterer CollaboLearns principper.

2

Video om teknikker (4,5 min)

Se videoen, hvor Sophie præsenterer CollaboLearns teknikker.

3

Video om tools (3,5 min)

Se videoen, hvor Ella præsenterer CollaboLearn-metoden og dens tools; legeaktiviteter og refleksionsrutiner.

Praksiseksempler

I nedenstående videoer kan I se eksempler på, hvordan CollaboLearn-metoden kan anvendes i praksis. Bemærk, hvordan facilitatoren observerer, fortæller om sine observationer og synliggør dem for børnene. Når I har set et eksempel, kan I med fordel snakke om, hvad I så, og hvad I kan tage med videre i jeres praksis.

Praksiseksempel 1

Facilitator rammesætter og igangsætter en legeaktivitet, hvor eleverne skal samarbejde om at bygge et højt tårn. Undervejs bliver en elev frustreret over samarbejdet, hvilket facilitator observerer og hjælper med at italesætte. Eleven inddrager sine erfaringer fra tidligere legesession og anvender en læringsfigur, Ordkanonen, til at reflektere over sin oplevelse og finde de ord, som han havde brug for under legeaktiviteten.

Praksiseksempel 2

Facilitator laver en refleksionsrutine for at samle op på en legeaktivitet. Facilitator anvender en læringsfigur til at forklare og synliggøre sine observationer af, hvordan det er gået med at lave en fælles plan. Eleverne fortæller, hvad de oplevede under legeaktiviteten, mens facilitator synliggør det med læringsfiguren og en analogi om politibetjente. Til sidst gen(op)tager facilitator legeaktiviteten med de nye erfaringer, så iterativ læring opnås.

Inspiration til indikatorer

Her kan I finde inspiration til indikatorer for legende (social) læring, som andre skoler har udarbejdet ud fra deres elever. Klik på billederne for at forstørre dem.

Indikatorerne anvendes til at få øje på, hvorvidt eleverne faktisk har gang i legende (social) læring, eller om der skal ske ændringer i legeaktiviteterne, så I når derhen med dem. Dette får I øje på ved at observere jeres elever i legende sociale læringssituationer. På denne måde kan I evaluere, om I har nået jeres mål med de legeaktiviteter, I har designet til læringen.

Inspiration til sociale læringsmål

I arket finder I inspiration til forskellige sociale læringsmål, som I kan sætte for jeres elevers sociale læring.

Inspiration til materialer og udvikling