Samarbejde – Byg hurtigt en bro

I denne variation af ‘Byg Broer’ får børnene mulighed for at samarbejde om at udforske og bygge en stabil bro.
Opgaven

Vi bygger en bro sammen, der er bred og stabil nok til, at en lastbil kan køre på den. Formålet med aktiviteten er at arbejde hurtigt og fokuseret sammen med hinanden for at opnå et godt resultat.

Samarbejde – Byg broer Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Fremgangsmåde

Rammesætning

Forslag til introduktion

Vi skaber en motiverende rammesætning for børnene.

Vi kan fx sige: ”I dag laver vi en super stabil og bred bro, der kan holde til (fx) en lastbil. Vi har fælles byggematerialer, og vi skal arbejde hurtigt, fordi broen skal gå herfra (markering fx en plade) og herhen til (markering fx en anden plade). Vi har kun 15-20 min, inden lastbilen kommer og skal over. Vi skal altså være effektive i vores byggeplan og i vores samarbejde.”

Tid

Legeaktiviteten kan tilpasses rammen af én lektion og varieres alt efter den tid, der er til rådighed, og børnenes dagsform.

Materialer

Vi skal bruge nogle byggematerialer velegnet til brobyggeri. Vi kan vælge én slags materiale, som børnene kan lide eller et mix, f.eks. af Lego, Kapla, Bakoba osv. Vi skal også bruge en markering af broens start og slut, f.eks. en plade. Det er nyttigt med et testkøretøj, som kan køre hen over broen og teste dens stabilitet.

Undervejs i legesessionen støder børnene på udfordringer og succeser, hvor vi kan stoppe op og hjælpe med at få øje på det, der er svært, eller det, der går godt. Det kan vi gøre på flere måder:

Refleksionsrutiner

Når vi får mulighed for at reflektere sammen med børnene over hvilke udfordringer eller opdagelser, der opstår undervejs, kan vi bruge en eller flere refleksionsrutiner. Det kan fx være en læringsfigur med en social strategi, som vi øver os på, en emoji, der beskriver den følelse, vi har lige nu, eller en rating af, hvor godt vi synes, det går med at bygge. På den måde kan en refleksionsrutine hjælpe med at vise og sætte ord på de oplevelser, som børnene får undervejs i legesessionen.

Faciliterende spørgsmål

Vi kan stille faciliterende spørgsmål undervejs til børnene, som de naturligt dukker op i byggeprocessen. På den måde faciliterer vi legesessionen, så vi fortsætte legen og samtidig lære noget af den. Fx:

  • Jeg kan se, at I er gået i stå med at bygge. Gad vide, hvordan vi kan fortsætte?
  • Hov, I er vidst stødt på en udfordring. Skal vi prøve at løse den sammen?
  • Prøv at lægge mærke til, hvad I gør lige nu. Er det mon en samarbejdsstrategi?
Show and Tell

Afslutningsvist i legesessionen giver vi en Show and Tell af vores byggeri, så vi får mulighed for at dele vores erfaringer, refleksioner og følelser om byggeprocessen.

Først fortæller vi om vores broer og processen med at bygge dem. Vi kan undervejs i fortællingen bruge refleksionsrutiner og reflekterende spørgsmål til at understøtte de opdagelser, der er blevet gjort. Fx:

  • Hvad gik godt?
  • Hvad var svært?
  • Er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, vi skal bygge broer?
Print aktivitet